Podręcznik do greki – Zeszyt V

W Zeszycie V przeczytasz i przetłumaczysz przypowieści Nowego Testamentu, historię, mowy, kazania, dialogi i modlitwę Ojcze Nasz. Poznasz coniunctivus, optativus, funkcje infinitivu w zdaniu. Ojcze NaszRead More

Podręcznik do greki – Zeszyt III

Terminologia medyczna W Zeszycie III w tekstach Nowego Testamentu znajdziesz słowa oznaczające części ciała. Zauważysz, że wiele terminów medycznych, nazw chorób, jak również nauk medycznychRead More