NABI MUSA – IZRAEL

Tu według muzułmanów znajduje się grób Mojżesza, który jest czczony zarówno w islamie, judaizmie i chrześcijaństwie. Znów przywołuję trzy religie. Zwiedzanie Izraela bez odniesień do historii, kultury, religii nie istnieje, albo jest po prostu ubogie. Nabi Musa jest miejscowością, w której od XIII wieku znajduje się sanktuarium, meczet i grób Mojżesza. Przyciąga wiernych z całego świata.
Weszliśmy, skręciliśmy w prawo, myśląc, że to kierunek zwiedzania. Po kilku krokach znaleźliśmy się przy toaletach. Nie było to naszym celem 😁 Jednak Ci, co przed nami szli, świadomie tam weszli. Wtedy zauważyliśmy, że ściągają buty i myją stopy. Gdy podeszliśmy do miejsca, gdzie jest atrapa grobu Mojżesza, bez słowa otworzyli nam okno i zamknęli drzwi do wejścia. Już przyzwyczajam się do tych zachowań w miejscach kultu islamu. To jest bardzo silna religia i ostro wyznacza granice.
Mojżesz, choć wyprowadził Izraelitów z Egiptu, by zająć „ziemię obiecaną”, nie dotarł do niej. Według przekazu biblijnego „Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Dałem ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz». Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień”. 5 Mojż. 34,1-6

Góra Nebo znajduje się w zachodniej Jordanii w niewielkiej odległości od Morza Martwego, a zatem Pustyni Judzkiej. Na szczycie Nebo znajduje się Sanktuarium Mojżesza z parkiem archeologicznym. A zatem dlaczego w Nabi Musa według Muzułmanów znajduje się grób Mojżesza ? Takie pytania w Izraelu pojawiają mi się bardzo często. Miejsc sakralnych jest dużo.
Nas w te strony przyciągnęła pustynia judzka, na której położona jest Nabi Musa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *