Podręcznik do greki – ZESZYT I

Podręcznik Ojcze Nasz Uczę się greki Nowego Testamentu został podzielony na pięć zeszytów, z których każdy zawiera siedem lekcji i stanowi pewną całość, zakończoną podsumowaniem materiału leksykalnego. Każdą lekcję rozpoczyna zaopatrzony w rysunek tekst przewodni w języku greckim i polskim.

Przekłady tekstów przewodnich

W Zeszytach I i II użyłam w tekstach przewodnich przekładu interlinearnego, do Zeszytów III i IV wprowadziłam przekład Biblii Warszawskiej, w ostatnim, V Zeszycie podręcznika do tłumaczenia poszczególnych wersetów Nowego Testamentu wybrałam Nowy Testament w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego.

Teksty

Kolejnym wspólnym elementem podręcznika są teksty – dostosowane do etapu nauki fragmenty tekstów Nowego Testamentu z Novum Testamentum Graece et Latine, Nestle-Aland 26 Aufl.

Słownik, materiał gramatyczny, ćwiczenia

Następnym elementem podręcznika jest słowniczek, objaśnienia materiału gramatycznego i ćwiczenia utrwalające.

Ciekawostki

Dodatkowo naukę urozmaicają dopasowane do tekstów i ćwiczeń ciekawostki: w Zeszycie I są rysunki – etymologiczne zabawy językowe, w Zeszycie II są rysunki – zegarów przedstawiające opisany czas w Nowym Testamencie, w Zeszycie III jest ciało człowieka i choroby oraz nauki medyczne, w Zeszycie IV są mapy Palestyny z zaznaczonymi miejscami, w których przebywał Jezus oraz mapy basenu Morza Śródziemnego z miejscami podroży apostoła Pawła, w Zeszycie V przedstawione są przekłady Nowego Testamentu, gatunki literackie, środki stylistyczne w Nowym Testamencie.

Ojcze Nasz pierwsza i ostatnia lekcja

W Zeszycie I poznajesz alfabet grecki, zasady czytania, funkcję podmiotu i orzeczenia w zdaniu. Wszystkie teksty, na których będziesz pracować pochodzą z Nowego Testamentu. Pierwsza lekcja rozpoczyna się modlitwą Ojcze Nasz według Mt 6,9-13. Zapoznajesz się z zasadami czytania i akcentowania. Kolejne lekcje prowadzą Cię przez teksty Nowego Testamentu, stopniowo wprowadzam wiedzę gramatyczną i leksykalną, tak abyś w trzydziestej piątej lekcji mógł głębiej zrozumieć całość modlitwy.

Charakterystyczne cechy Zeszytów do greki

Zeszyt I – uczymy się czytać i poznajemy najczęściej występujące słowa w Nowym Testamencie (zweryfikowane na podstawie konkordancji A. Schmollera). Rozróżniamy czasowniki w czasie teraźniejszym i rzeczowniki i przymiotniki I i II deklinacji, poznajemy zaimki, przyimki.

Zeszyt II – uczymy się liczyć, określamy wydarzenia w czasie. Rozpoznajemy czas przeszły imperfectum. Poznajemy znaczenie participium.

Zeszyt III – uczymy się poznawać ciało, choroby, rozpoznawać zmysły. Poznajemy rzeczowniki III deklinacji, czas futurum.

Zeszyt IV – podążamy śladami Jezusa po Palestynie, ruszamy w podróż misyjną z apostołem Pawłem.  Stopniujemy przymiotniki. Poznajemy wydarzenia w aoryście.

Zeszyt V – czytamy i tłumaczymy przypowieści, dzieje historyczne, mowy, kazania, dialogi i modlitwę Ojcze Nasz. Poznajemy coniunctivus, optativus, funkcje infinitivu w zdaniu.

Polecam podręczniki w języku polskim, które również zawierają teksty Nowego Testamentu:

polecane tytuły podręczników

Poniżej znajduje się link do Zeszytu I oraz link do sklepu, gdzie można kupić ten podręcznik.

zeszyt_1_skrot-1

http://sklep.znakiczasu.pl/podreczniki/1234-ojcze-nasz-ucze-sie-greki-nowego-testamentu.html

Dlaczego warto uczyć się greki ?

  • dzięki nauce greki z większą świadomością możesz posługiwać się językiem polskim. Mnóstwo wyrazów, które używasz na co dzień, pochodzą z języka greckiego.

Podam tylko kilkadziesiąt  przykładów ( a to dopiero początek): aksjomat, alegoria, anorexia, automat, anomalia, antropologia, antyteza, archeologia, biblioteka, biografia, biologia, charakter, charyzma, chronologia, demokracja, dendrologia, dermatologia, dialog, dynamika, etnografia, eufemizm, ewangelia, farmakologia, filologia, filozofia, fosfor, galaktyka, genetyka, ginekologia, geografia, geriatria, hetero, hipnoza, hippika, idea, kardiologia, katastrofa, kleptomania, ksenofobia, logopedia, mega, metafora, morfologia, neuron, ortografia, paradoks, pentagram, pseudonim, psychologia, retoryka, skolioza, sperma, stomatolog, synonim, telefon, terapia, termos, trauma.

  • zrozumiesz znaczenia swojego imienia, jeśli pochodzi z greki: Agata, Aleksandra, Anatolia, Anastazja, Andronik, Andrzej, Arkadiusz, Barbara, Bazyli, Diogenes, Diodor, Dorota, Epifania, Eugenia, Euzebia, Filip, Filadelfia, Filemon, Gaja,  Helena, Hipolit, Irena, Kleopatra, Kora, Ksenofont, Krzysztof, Leon, Melania, Monika, Nikodem, Piotr, Stefan, Telesfor, Teodora, Zofia.
  • rozbudzisz swoją wyobraźnię i nauczysz się samodzielnie myśleć. Słowa greckie mają głębokie znaczenie, to co było nudnym przekładem znanego Ci tekstu, pobudzi Cię do refleksji.
  • zbliżysz się do kultury i czasów Nowego Testamentu, gdy będziesz czytać ze zrozumieniem tekst, który powstał prawie 2000 lat temu.
  • poznasz źródła europejskiej kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *