Podręcznik do greki – Zeszyt III

Terminologia medyczna

W Zeszycie III w tekstach Nowego Testamentu znajdziesz słowa oznaczające części ciała. Zauważysz, że wiele terminów medycznych, nazw chorób, jak również nauk medycznych pochodzą od słów greckich. Zobacz między innymi: embryologia, glossectomia, psychopathia, skoliosis, gynaecologia, xenophobia, cephalopathia, stomatitis, dermatitis, gastritis, oxypathia, idiopathia. Sądzę, że słownictwo to może zainteresować przyszłych lekarzy i farmaceutów.

Etymologia imion

Zabawa etymologią ucieszy też miłośników imion. Znane i nadawane w Polsce imiona żeńskie i męskie są pochodzenia greckiego. I o tym przekonasz się studiując lekcję 16. Imiona dwunastu apostołów będą zaczątkiem do poznania znacznie większej ilości imion greckich występujących w Nowym Testamencie.

Futurum

Dotychczas poznany materiał gramatyczny rozszerzam o czas przyszły – futurum (tak jak obiecałam). Na podstawie wersetu z ewangelii  Mateusza 4,4 poznasz użycie czasu przyszłego.

[…] οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ  στόματος θεοῦ

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jezus używa czasu przyszłego ζήσεται – będzie żyć, chociaż większość przekładów podaje żyje (w tym ten powyżej przekład Biblii Warszawskiej).

Gdy przeczytasz kontekst, zauważysz, że użycie czasu przyszłego nadaje całemu tekstowi, całej historii nową perspektywę opartą na sile w sferze ducha nie ciała.

Co jest jeszcze nowego w Zeszycie III ?

W myślach przewodnich do każdej lekcji wprowadziłam przekład Biblii Warszawskiej. W poprzednich dwóch zeszytach tłumaczenia tekstów greckich były autorstwa ks. prof. zw. dr. hab. Remigiusza Popowskiego oraz prof. zw. dr. hab. Michała Wojciechowskiego. Teraz możesz porównywać te przekłady i starać się  na podstawie już zdobytej wiedzy tworzyć swój własny.

Ponadto do każdej myśli przewodniej rozpoczynającej nową lekcję dodałam komentarze z książki Życie Jezusa Ellen G. White.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *