Podręcznik do greki – Zeszyt IV

Geografia Nowego Testamentu

Zeszyt IV poprowadzi Cię do miejsc, w których przebywał Jezus. Krok po kroku będziesz poznawał nazwy geograficzne w języku greckim występujące w tekstach Nowego Testamentu. Do każdej lekcji dołączyłam mapę. W lekcjach od 22 do 24 znajdują się mapy II podróży misyjnej. Odnajdziesz tam miasta, które odwiedził apostoł Paweł (na każdej mapie jest znacznik). W lekcjach 25 -28 są mapy Palestyny z czasów Nowego Testamentu. Są tam wyodrębnione miejsca, w których przebywał Jezus.

Mapy zostały przygotowane przez grafika Tadeusza Kazubka na podstawie „Atlasu Biblijnego” wydanego w 1995 roku przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie.

Historia przedstawiona w aoryście

Zeszyt IV pozwoli Ci nie tylko poznać miejsca biblijne, ale również – dzięki zagadnieniom gramatycznym – dotrzesz do historii. Jednym z nowych zagadnień jest czas aoryst, który wyraża czynność dokonaną w przeszłości. Dzięki aorystowi będziesz odkrywał fakty, poznasz rodowód Jezusa. Są różne przekłady tekstów, dlatego warto poznać ich znaczenie.Ten sam tekst grecki można na przykład przełożyć w sposób opisowy bądź dosłowny.

Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ

τῆς τοῦ Οὐρίου

Mt 1, 6

Poniżej przedstawiam dwa polskie przekłady. Jeden i ten sam czasownik grecki (ἐγέννησεν ) został przetłumaczony przez dwa różne czasowniki polskie.

1.

Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.

Mt 1, 6  (Przekład Biblii Warszawskiej)

2.

Jesse zaś zrodził Dawida króla. Dawid zaś zrodził Salomona z (tej co) Uriasza.

Mt 1, 6  (Przekład interlinearny)

Drugi przekład jest dosłowny i autorzy dostosowują się do tekstu oryginalnego, czego konsekwencją jest dwukrotne użycie tego samego czasownika w jednym wersecie.

W obu przekładach zastosowano polski czas przeszły dokonany, grecki czas aoryst.

Stopień wyższy czy najwyższy ?

Zwróć uwagę na stopniowanie przymiotników w języku greckim. Użycie stopnia

wyższego bądź najwyższego jest inne niż w przekładzie polskim.

νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

1 Kor 13, 13

Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.

1 Kor 13, 13

(Przekład Biblii Warszawskiej)

Teraz zaś trwa wiara, nadzieja, miłość, trzy te; większa zaś (z) tych miłość.

(Przekład interlinearny).

W tym tekście intrygujące jest tłumaczenie greckiego wyrazu μείζων. W dwóch przywołanych przekładach ma inne znaczenie. Jakie jest zatem tłumaczenie wyrazu μείζων ? Jest to wyraz pochodzący od przymiotnika wielki, -a, -e w stopniu wyższym, co przekłada się na większy lub większa, -e. Wyraz ten nie znaczy największy lub największa, -e. W całym wersecie rozpoznajemy, że wyraz ten odnosi się do rzeczownika ἀγάπη oznaczającego miłość. Jeżeli miłość jest większa od wiary i nadziei, to znaczy, że jest największa. Stąd bierze się spolszczenie tego wersetu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *