Suwalszczyzna

Suwalszczyzna jest krainą historyczną, powstała w XV wieku po pokonaniu plemion Jaćwingów, którzy wcześniej zamieszkiwali te tereny. Do Suwalszczyzny zalicza się ziemie leżące w województwieRead More