Bilbao, region baskijski

Bilbao jest największym miastem kraju Basków. Baskowie uważają się za najstarszy naród w Europie. Zamieszkiwali Europę II tysiące lat p.n.e. Bilbao uzyskała prawa miejskie wRead More