Namibijskie wydmy

Pustynia Namib uznawana jest za najstarszą pustynię na świecie. Ocenia się, że ma około 80 milionów lat. Wchodzi w skład Narodowego Parku Namib-Naukluft. Rozciąga sięRead More