ZURYCH

Skąd się wzięło? Jak przetrwało? Co z tego wynika? Ani I ani II wojna światowa nie zniszczyła Szwajcarii. Nadal Zurych jest finansowym centrum świata. Banki,Read More