Podręcznik do greki – Zeszyt III

Terminologia medyczna W Zeszycie III w tekstach Nowego Testamentu znajdziesz słowa oznaczające części ciała. Zauważysz, że wiele terminów medycznych, nazw chorób, jak również nauk medycznychRead More